Review (EN/NL) in Het Parool about the exhibition Inside | Outside by Jan Robert Leegte

Review (EN/NL) in Het Parool about the exhibition Inside | Outside by Jan Robert Leegte

Review (EN/NL) in Het Parool about the exhibition Inside | Outside by Jan Robert Leegte

English translation:

A sun splitting hysterically

By EDO DIJKSTERHUIS

Jan Robert Leegte is not only one of the founding fathers of the international internet art movement, he is also the conscience. He combines a strong belief in the expressive possibilities of computers with the realization that they are not without costs. The digital computing power required for this art costs more and more energy. 5 percent of the proceeds from his solo exhibition at Upstream Gallery will go to a tree planting program to compensate for the ecological footprint. Although the internet is his medium, the works of Leegte often have an analogue appearance. His practice seems to be aimed at dismantling the mystery of the digital black box and making things as physical as possible. Drawing a Button is an extreme example of this. The drawing in chiaroscuro technique represents a button with | and O: on and off, but also the 1 and 0 of the digital domain or Inside and Outside. In one drawing, Leegte manages to capture the contrast between man and machine, culture and nature. A push of a button connects the poles: there is a choice that has consequences.

Computer history

What happens behind that button, illustrates In a Blink of an Eye. The earliest computers were the size of a house but with less power than the chip in a modern kitchen scale. Leegte makes that visually clear by depicting computing power in series of figures. In the time it takes to blink once, his very first Commodore 64 barely filled any sheet. His latest iPhone broke out enough material for a huge volume. The numbers have been given colors. A gradient has been left behind, creating patterns. As if you are looking at geological profiles of computer history. Leegte used one of the newest computers to c reate a hyperrealistic, living landscape, as you see in games like Minecraft. Nature has run wild here. The wind pulls on trees, waves crash on the coast and at the same time the sun is blaring hysterically. It is digital landscape painting with a dystopian twist. No loosely sung paradise but a glimpse into the future where our urge to create leads to destructive chaos.

DUTCH ORIGNAL:

Een zon die hysterisch schettert

Van EDO DIJKSTERHUIS

Jan Robert Leegte is niet alleen een van de oervaders van de internationale internetkunstbeweging, hij is ook het geweten. Hij paart een sterk geloof in de expressieve mogelijkheden van computers aan het besef dat die niet zonder kosten zijn. De digitale rekenkracht die nodig is voor zijn kunst, kost steeds meer energie. 5 pro- cent van de opbrengst van zijn solotentoonstelling bij Upstream Gallery gaat dan ook naar een boomplant- programma, om de ecologische voetafdruk te compenseren. Hoewel internet zijn medium is, hebben de wer- ken van Leegte vaak een analoog voorkomen. Zijn praktijk lijkt erop gericht het mysterie van de digitale black box te ontmantelen en dingen zo fysiek mogelijk te maken. Drawing a Button is een extreem voorbeeld hiervan. De tekening in chiaroscurotechniek stelt een knop voor met aan weerszijde | en O: aan en uit, maar ook de 1 en 0 van het digitale domein of Inside en Outside. In één tekening weet Leegte de tegenstelling te vangen tussen mens en machine, cultuur en natuur. Een druk op de knop verbindt de polen: er is een keuze, die consequenties heeft.

Computergeschiedenis

Wat achter die knop gebeurt, illustreert In a Blink of an Eye. De vroegste computers waren zo groot als een huis maar met minder vermogen dan de chip in een hedendaagse keukenweegschaal. Leegte maakt dat visu- eel inzichtelijk door rekenkracht uit te beelden in cijferreeksen. In de tijd die het kost om één keer met je ogen te knipperen vulde zijn allereerste Commodore 64 nog net geen vel. Zijn recentste iPhone braakt ge- noeg materiaal uit voor een enorm veelluik. De cijfers hebben kleuren gekregen. Daarop is een verloop los- gelaten waardoor patronen ontstaan. Alsof je naar geologische profielen van de computergeschiedenis kijkt.

Leegte gebruikte een van de nieuwste computers om een hyperrealistisch, levend landschap te creëren, zoals je dat ziet in games als Minecraft. De natuur is hier op hol geslagen. De wind rukt aan bomen, golven beuken op de kust en tegelijkertijd schettert de zon hysterisch. Het is digitale landschapsschilderkunst met een dystopische twist. Geen losgezongen paradijs maar een kijkje in de toekomst waar onze maakbaarheidsdrang leidt tot destructieve chaos. 

Publication date: 7 Feb '20