Review Jen Liu's ELECTROPORE in NRC

Review Jen Liu's ELECTROPORE in NRC

Review Jen Liu's ELECTROPORE in NRC

Review ELECTROPORE – Jen Liu | Paul Steenhuis | NRC | English translation 

REBELlious feminist cultured meat

Could you possibly use genetically engineered food for the good cause? For example, by feeding exploited female workers in China's tech-industry with secret information, via engineered burgers? So that these women, who eat such burgers with rebellious DNA in the (cultured) meat cells, can rebel against their exploitation? This science fiction-like scenario is the basis for an art project that New York-based artist Jen Liu has been working on for years. She makes videos, performances and paintings about it, building on the bigger body of work Pink Slime Caesar Shift.

Among other things, 'Pink slime' is the name for controversial meat residue jelly from slaughterhouses, which is processed in fast food (and is banned in the EU, although according to Foodwatch there is no control of this in the Netherlands). For Liu, 'Pink slime' also refers to cultured meat, and here then the pink jelly with its secret, rebellious DNA. The artist calls this secret DNA-coding the Caesar Shift, a term for the secret writing Caesar used to send war messages. Where, for example, A = D and B = E, C = F.

Upstream Gallery in Amsterdam is now showing new work by Liu that builds on this body of work during the exhibition ELECTROPORE. In a cheerfully colored video, Asian and African women are fed with manipulated, electroshocked pink cells, including the earlier mentioned rebellious DNA. But the women remain trapped in their electronic work environments. The design of the video is very sweet and colorful, just like all the slick electronic gadgets we as people use. It seems to be Liu’s message that behind this is a world of manipulation and oppression.

Her paintings also refer to this. On pink and gold backgrounds we see women's bodies as machine parts. Sometimes surrounded by enigmatic holes. Liu wraps her feminist activist message in beautifully stylistic forms, which have an oppressive effect. Like Control Unit, a large canvas on which limbless women, under an all-seeing eye, linked by wires, are trapped in their working environment. All over the paintings you see plugs, referring to memory-altering electroshocks.

 

Review ELECTROPORE – Jen Liu | Paul Steenhuis | NRC | Dutch original

Rebels feministisch kweekvlees

Kan je genetisch gemanipuleerd voedsel misschien ten goede aanwenden? Bijvoorbeeld door uitgebuite vrouwelijke arbeiders in China’s tech-industrie met geheime informatie te voeden, via gemanipuleerde hamburgers? Zodat die vrouwen, die zulke hamburgers eten met rebels DNA in de (kweek)vleescellen, in opstand komen tegen hun uitbuiting? Dat science fiction-achtig scenario is de basis voor een kunstproject waar de New Yorkse kunstenares Jen Liu al jaren aan werkt. Ze maakt er video’s, performances en schilderijen over, onder de titel de Pink Slime Caesar Shift.

‘Pink slime’ is weliswaar de naam voor omstreden vleesrestengelei uit slachterijen, dat in onder meer fastfood verwerkt wordt (en in de EU verboden is, al is de controle daarop volgens Foodwatch in Nederland nihil). Voor Liu verwijst het ook naar kweekvlees, en hier dan de roze gelei met haar geheim, opstandig DNA. Die geheime DNA-hercodering noemt ze de Caesar Shift, een term voor het geheimschrift waarmee Caesar oorlogsberichten verstuurde, waarbij bijvoorbeeld A=D en B = E, C = F.

In Upstream Gallery in Amsterdam is nu nieuw werk van Liu in dit project te zien, Electropore. In een vrolijk gekleurde video krijgen Aziatische en Afrikaanse vrouwen gemanipuleerde, geëlektroshockte roze cellen, met opstandig DNA. Maar ze blijven gevangen in hun elektronische werkomgevingen. De vormgeving is heel zoet en kleurig, zoals ook alle elektronische gadgets die wij gebruiken er gelikt uitzien. Maar daarachter gaat een wereld van manipulatie en onderdrukking schuil, lijkt Liu’s boodschap.

Ook haar schilderijen gaan daarover. Op roze en goudkleurige achtergronden zien we vrouwenlichamen als machine-onderdelen. Soms omringd door raadselachtige gaten. Liu verpakt haar feministisch activistische boodschap in mooi gestileerde vormen, die beklemmend werken. Zoals Control Unit, een groot doek waarop slap gemaakte vrouwen, onder een alziend oog, gekoppeld aan draden, gevangen zijn in hun werkomgeving. Overal op de schilderijen zie je stekkers, die verwijzen naar geheugenwissende elektroshocks.


Read the online article at the NRC website here

 

 

 

Publication date: 22 Jun '22